Goed in beeld!
Goed in beeld!

Goed in beeld!

Persoonlijke presentatie in online netwerk- en sollicitatiegesprekken

Laat zowel de techniek als je persoonlijke uitstraling in jouw voordeel werken.
De workshop is vanzelfsprekend online.
Het doel van de workshop is dat je gezien, gehoord en gewaardeerd wordt in online netwerk- en sollicitatiegesprekken.
Dat doen we door vanuit twee invalshoeken te werken en te oefenen.
We beginnen met de technische kant van licht, camera positie en achtergrond. Hoe laat je dit in je voordeel werken?
In het tweede deel van de workshop gaan we in op je persoonlijke uitstraling, de rol van de eerste indruk, je non-verbale gedrag, de manier waarop je contact maakt. Wat laat je daarin van jezelf zien en hoe komt dat over op de ander?

Beide delen (ieder deel duurt 1 uur) worden met een tussenpoos van een paar dagen gegeven. Dat biedt je de mogelijkheid om de tips uit deel 1 direct toe te passen en te benutten in deel 2.

Resultaat

Je komt meer over jezelf te weten door leuke en interactieve opdrachten.
Je leert meer over de impact van ‘het juiste plaatje’.
Na afloop heb je 5 tips waar je direct mee aan de slag kunt om (nog) beter voor de dag te komen.
Zodat je gehoord, gezien en gewaardeerd wordt.