Klantgericht adviseren voor apotheekteams
Klantgericht adviseren voor apotheekteams

Klantgericht adviseren voor apotheekteams

Apothekersassistenten verder professionaliseren.

Aan de adviserende rol van de assistent(e) worden steeds meer eisen gesteld
Het werk van de Apothekersassistenten is de laatste tijd sterk veranderd. De cliënt is assertiever en haalt steeds meer kennis van internet. De zorgverzekeraar stelt voorwaarden en verwacht steeds vaker een ‘profiel’ van de klant voordat hij tot vergoeding over gaat.

Dit alles vraagt andere vaardigheden
Meer onderzoeken en analyseren van de vraag i.p.v. direct de oplossing bieden.
Respect en privacy waarborgen, maar tegelijk ook goede informatie inwinnen bij het opstellen van een zorgprofiel met de cliënt.
Beheersen van professionele gesprekstechnieken, vragen, doorvragen, actief luisteren en een zakelijke benadering.
Overzicht hebben over de werkzaamheden, prioriteiten stellen en kunnen plannen. Niet alles hoeft tegelijk en niet alles hoeft aan de balie.

Eigen verantwoordelijkheid
Onze begeleiding creëert een positief effect op het zelfbeeld van de assistenten. Hierdoor worden ze geactiveerd professionele verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen keuzes.

Praktische situaties oefenen met een professionele acteur
Oefenen met een acteur is een unieke opstap naar de praktische toepassing. Met hem of haar kan de assistent(e) moeilijke situaties simuleren, of een nieuwe aanpak uitproberen.

De begeleiding is op maat
Voor aanvang stem ik in overleg met de apotheker de inhoud af op de specifieke situatie. Daarna is er met iedere deelnemer een persoonlijk intakegesprek. Hierin worden ook de verwachtingen van de assistent(e) en de wensen van de apotheker op elkaar afgestemd.

De begeleiding bestaat uit 4 dagdelen, is SANA-geaccrediteerd en geeft recht op 17 punten voor het KAOF.