Gun jezelf een pensioen coach
Gun jezelf een pensioen coach

Gun jezelf een pensioen coach

Geniet van het afscheid en kijk naar de toekomst

Ga je binnenkort met pensioen en wil je daar met aandacht bij stil staan?
Gun jezelf dan een pensioen coach. In drie individuele gesprekken staan we stil bij:

  • Wat betekent het voor mij om te stoppen met werken?
  • Hoe geef ik het afscheid vorm en hoe ziet mijn laatste werkdag er uit?
  • Hoe stel ik mij de eerste maanden na het afscheid voor?

Deze bewuste aandacht helpt je om de overgang van werkend leven naar een leven zonder werk, goed te maken. Je sluit met zorg en aandacht een belangrijke periode in je leven af. In de coaching is er ruimte om je gevoelens onder woorden te brengen en er bij stil te staan. Zowel bij de bewuste als de iets minder bewuste gevoelens. Dat alles helpt om straks te kunnen genieten van het afscheid zelf en de waardering (die je zeker krijgt) echt te kunnen ontvangen. Goed afsluiten is van belang om daarna goed verder te gaan.

En dan …
Wat ga je doen met de tijd die voor je ligt? Wat verwacht je ervan en waar zie je tegenop?
Er zijn verschillende fasen die iedereen doorloopt. Het herkennen van die verschillende fasen geeft houvast in de eerste maanden. Daarnaast brengen we je drijfveren in beeld, dat wat jou persoonlijk heeft gemotiveerd in je werk. Deze drijfveren blijven ook na je pensioen een rol spelen. Door die te kennen en te benoemen kunnen zij richting geven aan een nieuwe invulling van een leven zonder werk.