Teamdag met Theatersport

Iedereen wordt geraakt door het plezier.

Teamdag met Theatersport

theater2

Theater doet een sterk appèl op samenwerken, overleggen, vertrouwen, verantwoordelijkheid nemen, initiatief tonen en lef ontwikkelen. Welke kwaliteit het ook aanboort, iedereen wordt geraakt door het plezier. Juist dit spelplezier daagt je uit om het onbekende te onderzoeken en het avontuur aan te gaan.

In deze workshop bieden we jullie team ruimte en mogelijkheden die stap wel te zetten. Samen met een professionele actrice maken we de ‘onderstroom’ (wat men eigenlijk denkt, maar soms niet durft te zeggen) bespreekbaar. We laten jullie team op een veilige manier zien en ervaren wat er gebeurt. Daardoor ontstaat wederzijds begrip en komen mensen dichter bij elkaar.

Wil je hier met je team naar kijken? Praat dan eens met ons.

In overleg maken we een programma waarbij we op een speelse manier, maar ook met respect, een aantal vanzelfsprekendheden ter discussie stellen.

Niet alleen leuk, maar ook zinvol. Om de teamdag succesvol en niet vrijblijvend te laten zijn, zorgen we ervoor dat de opdrachten goed aansluiten bij jullie situatie uitdaging bieden om een nieuwe stap te zetten.