Teamcoaching

Hoe kleurrijk is jouw team?

Teamcoaching

TeamcoachingAls je het gevoel hebt dat het team op de goede weg is, maar dat er meer inzit dan eruit komt, is het goed samen naar de mogelijkheden van het team te kijken. Wat is de kracht van het team en hoe kan je die inzetten?

Hoe worden de individuele kwaliteiten binnen het team optimaal benut, zodat de groep als team meer succes heeft? De verschillen in een team dragen bij aan het succes van het team. Het gaat er om die verschillen te zien, te erkennen en er juist gebruik van te maken.  

Daarnaast zorgt een goede samenwerking binnen het team voor werkplezier en daardoor betere resultaten. Onze teamcoaching is maatwerk, de inhoud en werkvormen stemmen wij af op de behoeften en ervaring van het team en de wensen van opdrachtgever.

De teamcoaching kan starten vanuit twee invalshoeken.
Kiest het team voor verdere ontwikkeling en het beter benutten van mogelijkheden en kansen. Dan kijken we wat de kracht van het team is en hoe je die verder kunt inzetten.
Verkeert het team in moeilijkheden of problemen? Dan zoeken we naar mogelijkheden om daar samen goed uit te komen en begeleiden we de actie.