Professioneel adviseren

Resultaat bereiken door te werken aan acceptatie en motivatie.

Professioneel adviseren

AdviserenEen advies is niet alleen afhankelijk van jouw deskundigheid (de kwaliteit van het advies), de ander moet het ook accepteren en gemotiveerd zijn het uit te voeren. Zo is de Effectiviteit van je advies het product van de Kwaliteit van het advies en de Acceptatie ervan door de geadviseerde (E = K x A ).
Hoe goed het advies ook is, als de ander er geen voordeel in ziet, dan zal hij het advies niet opvolgen. Je advies dring je niet op, je verkoopt het niet, je geeft het niet, maar je helpt de ander kiezen en beslissen!
Daardoor voorkom je ‘ja-zeggen en de la in’, ‘neen-zeggen’, weerstanden, irritaties en verhitte discussies.
Als adviseur werken aan de acceptatie betekent dat je je bewust bent van het effect van je houding en gedrag. Door je eigen gedrag bewust te sturen haal je resultaat.
Je eigen houding en gedrag hiervoor inzetten en specifieke vaardigheden toe passen vormen de basis van onze training.