Hoe krijg ik m’n mensen mee?

Het begeleiden van mensen zodat zij bewust kiezen voor verandering van hun gedrag.

Hoe krijg ik m’n mensen mee?

Motivatie is geen vaststaand iets, het is altijd in beweging en sterk beïnvloedbaar. Dat geeft jou dus de mogelijkheid om de motivatie van je cliënt of medewerker positief te beïnvloeden. Hoe doe je dat? Wat werkt wel en wat werkt niet? In een workshop van één dag ga je actief aan het werk hoe je op een positieve manier invloed kunt uitoefenen.
De gekozen werkvorm is zeer geschikt voor een team professionals, die het belangrijk vinden om ook als team samen te leren en zich te ontwikkelen. Je oefent de door jouw gekozen situaties met een professionele actrice. Je gebruikt dan de vaardigheden op jouw manier! Je kunt lastige situaties oefenen of nieuw gedrag uitproberen. Het is een unieke opstap om het geleerde in praktijk te brengen.
De trainer en de actrice zorgen voor opbouwende feedback en concrete adviezen.
Werkplezier, d.w.z. zij zorgen er ook voor dat de sfeer ontspannend is, de toon luchtig en de feedback positief.