Collegiale intervisie

Ervaringsgericht leren door zelfreflectie en feedback van collega’s.

Collegiale intervisie

Bij collegiale intervisie worden de ervaringen van verschillende mensen samengebracht en benut voor ieders persoonlijke ontwikkeling en voor werk gerelateerde vraagstukken.

We houden een 6-tal periodieke leersessies in een kleine groep mensen van gelijk niveau, als team of werkzaam in verschillende functies binnen de organisatie. Afhankelijk van de ervaring en de wensen van de groep kiezen we een werkvorm die de deelnemers voortdurend uitdaagt en motiveert. Het gaat niet om het aandragen van oplossingen, maar door het stellen van vragen het eigen analytisch en probleemoplossend vermogen te versterken. Zo leren collega’s van en met elkaar.   

Begeleiding

Mijn begeleiding bestaat in eerste instantie uit het optreden als organisator, coach en gespreksleider. We streven ernaar dat de groep na ongeveer 6 sessies als zelfstandige intervisiegroep verder kan gaan.

Praktische toepassing in het bedrijf

In overleg met het management en de deelnemers kunnen we de intervisie koppelen aan een bepaald thema dat op dat moment speelt in het bedrijf. Te denken valt bijvoorbeeld aan een organisatie verandering, verandering van strategie, fusie, invoering van bepaalde werkmethoden, etc. Of aan thema’s zoals, professioneel adviseren, klantgericht werken, verkopen, leidinggeven, etc.
Het leerproces van vragenstellen, zelfreflectie en feedback is in vele dagelijkse werksituaties toe te passen.