Actief klantgericht werken

Een houding met lef en creativiteit!

Actief klantgericht werken

We werken toch al klantgericht! Ja, maar je kunt nog verder gaan, juist als je je bewust bent van het belang van het actief klantgericht werken. Als je team meer daadkracht, dynamiek en resultaatgerichtheid wil laten zien.
De focus ligt op het contact met de klant vanuit je eigen kwaliteiten. Daarbij gaan wij er vanuit dat ‘ontwikkelen van een actieve klantgerichte houding’ betekent dat je verder gaat dan je van nature geneigd bent te doen. Het is de basis van waaruit door professionaliteit en samenwerken een extern imago ontstaat. 
Samen met je werkgever geven we duidelijkheid over welke houding en welk gedrag er van jou verwacht wordt in de nieuwe situatie. Daarbij leggen we de link naar de directe toepassing in je werk.
Dit oefenen we in onze training met een actrice. Zij zal je op een duidelijke, humorvolle manier uitdagen om een aantal stappen verder te zetten.
Juist met dit spelplezier en de humor ontstaat een houding met lef en creativiteit.
Deze training bestaat uit 4 dagdelen, verdeeld over 4 weken.