Werk maken van je loopbaan

Een praktische bezinning op je werkleven en bewuste keuzes voor je toekomst.

Werk maken van je loopbaan

loopbaan 6‘Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik?‘
Met dit motto bieden wij een aantal workshops aan. Het resultaat zal zijn dat je een toekomstbeeld hebt bepaald zoals je dat wilt, dat haalbaar is en dat je motiveert tot actie. Binnen of buiten je organisatie.

Je doet mee aan deze workshops omdat …
Je wel wat anders wilt en je kansen eens wilt onderzoeken. Je om de een of andere reden van baan of functie moet veranderen. Of gewoon omdat je je afvraagt of je wilt blijven doen wat je de afgelopen jaren steeds hebt gedaan.

Je werkt aan een aantrekkelijk beeld van jouw toekomst
In de workshops onderzoek je je wensen en idealen en confronteert die met de dagelijkse realiteit. Je bepaalt de richting die je uit wilt. Je zet je strategie uit en schrijft een persoonlijk plan van aanpak.
De combinatie van zelfstandig werken aan de opdrachten en samenwerken in de groep werkt positief. Er is alle ruimte om het op je eigen manier te doen. De meeste deelnemers betrekken ook hun privé omgeving bij het werken aan de opdrachten. N.B. Je gaat een aantal intensieve weken tegemoet.

Je activeert je loopbaan
Je neemt het roer in eigen hand, je weet wat je kunt, wat je wilt en hoe je daar komt. Je gaat jezelf positief en duidelijk profileren in je organisatie of daarbuiten. Dat hoeft trouwens niet te betekenen dat je van functie verandert. Je kunt ontdekken dat de huidige functie precies is wat bij je past. Dat geeft nieuwe energie, grotere betrokkenheid en succes in je huidige werk.

Workshop en Intervisie
De workshop wordt (bedrijfsintern) gegeven in een kleine groep van max. 8 personen en bestaat uit 3 bijeenkomsten, een maal per 3 weken. Tussen de workshops plannen we twee intervisie bijeenkomsten. De intervisie versterkt het resultaat van de workshops.

Neem zelf de regie
Steeds meer organisaties en bedrijven vragen van hun medewerkers een brede inzetbaarheid, waarbij talenten, competenties, instelling, kennis, werk- en levenservaring steeds belangrijker worden. Je geeft daarop een antwoord door zelf de regie te nemen en te beslissen wat je met je loopbaan wilt.